Profil spoločnosti

Contact Trade Centre pôsobí na slovenskom trhu prostredníctvom svojich divízií v oblasti investícií, obchodu s nehnuteľnosťami, developerskej a inžinierskej činnosti, špecializovaného obchodu, poradenstva, marketingu a Public Relations.

Okrem vlastných špecialistov si naša spoločnosť počas svojej existencie vybudovala aj širokú sieť domácich a zahraničných kooperujúcich partnerov a dodávateľov.

Uplatňovaním tejto osvedčenej marketingovej stratégie garantujeme a poskytujeme naše služby na vysokej profesionálnej úrovni.

KONTAKT – DÔVERA – SPOLUPRÁCA – PROSPERITA


Divízia investičných
a realitných služieb

Divízia obchodu
a poradenstva

Divízia marketing
a Public Relations

Naše služby doteraz využili aj:

SLOVNAFT, a.s. OMV, a.s. U. S. Steel Košice, s.r.o. UNIQA poisťovňa, a.s. KAUFLAND SR, v.o.s. CITROËN SLOVAKIA, s.r.o. Volvo Truck Slovak, s.r.o. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.